પોતાને GRAND MASTER શિફુ કહેડાવતા ફેકુ વિરુદ્ધ અમદાવાદમા FIR નોંધાઇ

ફાંકા ફોજદારી કરી આપમેળે કમાન્ડો ટ્રેઈનર અને ગ્રાન્ડ માસ્ટર બની ગયેલા આ વ્યક્તિ વિરુદ્ધ અમદાવાદમાં એક વ્યક્તિએ ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં Fir નોંધાઇ છે. અભિષેક નામના વ્યક્તિએ તેના વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે.

કથિત શિફુ પોતે મોટા કાર્યક્રમોમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે જતો હોય છે અને પોતાના વીડિયોમાં પોતાને પૂર્વ સૈનિક ગણાવે છે

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s