એમા વોટ્સને હોળી નિમિત્તે પોતાનાં ભારતીય ચાહકોને આમ ખુશ કરી નાખ્યા

હેરીપોર્ટર ફેમ એમા વોટ્સને પોતાનાં ભારતીય ચાહકોને હોળી માટે શુભકામના પાઠવી હતી. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s